Logistieke opleidingen

Rolbrug opfrissing

We leren de basistechnieken aan zodat de kandidaten op een juiste, verantwoorde en veilige wijze leren werken met een rolbrug met kabelbediening en/of afstandsbediening. Zo worden ze opgeleid tot bekleders van een veiligheidsfunctie, tot efficiënte bedieners, die preventief defecten/storingen kunnen melden. Op die manier kunnen ze ongevallen/letsels voorkomen, schade aan de omgeving voorkomen en schade door transport verminderen (o.a. verplaatsen van matrijzen van opslagplaats naar machines). Ze leren om veilig en dynamisch te werken en om de noodbediening te hanteren.

Doelgroep

Medewerkers (matrijs-opzetters, set-uppers, operatoren, …) die op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen, … moeten werken met een rolbrug ofwel met een kabelbediening (peer) of afstandsbediening.

Vereiste voorkennis

Al ervaring met een rolbrug

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal 18 jaar zijn en beschikken over een verklaring van medische geschiktheid

Theorie rolbrug

Tijdens de theorie wordt er aandacht besteed aan de verschillende basisregels en veiligheidsaspecten rond het werken met de rolbrug. Dit bevat onder andere kennis rond het onderhoud en controle van de rolbrug, weten wat een veiligheidsfunctie is, de verschillende types bediening en hun verschillende mogelijkheden en toepassingen, alle pictogrammen, stabiliteit en alle mogelijke invloeden er op, startcontrole, aandachtspunten tijdens het hijsen, verplaatsen en na de werken, de noodwerking enzovoorts.

Nadien wordt er een theoretische toets afgenomen waarin gepolst wordt of de cursisten de opgenomen kennis goed hebben kunnen verwerken.

Praktijk rolbrug 

  1. Startcontrole: controle van de rolbrug bij aanvang shift
  2. Praktijk:
  3. De bedieningsorganen juist kunnen gebruiken
  4. Een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken
  5. De slingerbeweging kunnen vermijden en neutraliseren
  6. Kunnen manoeuvreren met diverse lasten
  7. Op de juiste wijze lasten kunnen aanslaan
  8. Rolbrug op de juiste manier en veilig kunnen parkeren


GETUIGSCHRIFT

Bij het slagen in de testen krijgt de werknemer een persoonlijk attest.

Datum en locatie

Deze opleiding staat niet ingepland. Schrijf je gerust in op de wachtlijst en we nemen contact op van zodra de nieuwe data gekend zijn.

Wachtlijst

Indien bovenstaande data niet passen kan u zich ook inschrijven op de wachtlijst.
Wanneer er nieuwe data worden ingepland, brengen we u daarvan op de hoogte.

Inschrijven op de wachtlijst